נורדיה
שבת שלום פרשת
משפטים
לעילוי נשמתה של עמליה לסמן בת ציפורה ז"ל
מועדי אזכרות לשבוע הקרוב
יצחק ראובני ז''ל

בן נפתלי

תאריך פטירה:
כ"ה בשבט תשס"ה
יום הזיכרון הקרוב יחול ביום חמישי כ"ה שבט תשפ"ב